Υπηρεσίες

Πακέτα βάπτισης

Βάπτιση Ultimate
1500€
Παροχές πακέτου:
Φωτογράφιση Μυστηρίου με 2 Φωτογράφους
Βιντεοσκόπηση Μυστηρίου με 2 Βιντεολήπτες
Καλλιτεχνική Φωτογράφιση Μωρού
Οικογενειακή φωτογράφιση πριν και μετά το μυστήριο
Αεροβιντεοσκόπηση Μυστηρίου
Βίντεο highlight teaser
1 Ψηφιακό Αλμπουμ 40x60 & 3 40x40 (20 Σαλόνια)
100 Φωτογραφίες 13x18
5 Φωτογραφίες 20x30
1 Usb Stick
1 Καμβά 40x60
1 Acrylic Block
1 Πάζλ 20x25
1 Κούπα
(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Απόκτησε το
Βάπτιση Premium
800€
Παροχές πακέτου:
Φωτογράφιση Μυστηρίου
Βιντεοσκόπηση Μυστηρίου
Καλλιτεχνική Φωτογράφιση Μωρού
Οικογενειακή φωτογράφιση πριν και μετά το μυστήριο
Αεροβιντεοσκόπηση Μυστηρίου
1 Ψηφιακό Αλμπουμ 40x60 & 3 40x40 (20 Σαλόνια)
100 Φωτογραφίες 13x18
5 Φωτογραφίες 20x30
1 Usb Stick
(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Απόκτησε το
Βάπτιση Basic
350€
Παροχές πακέτου:
Φωτογράφιση Μυστηρίου
Βιντεοσκόπηση Μυστηρίου
Καλλιτεχνική Φωτογράφιση Μωρού
Οικογενειακή φωτογράφιση πριν και μετά το μυστήριο
50 Φωτογραφίες 13x18
5 Φωτογραφίες 20x30
1 Usb Stick
(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Απόκτησε το
Βάπτιση Gold
550€
Παροχές πακέτου:
Φωτογράφιση Μυστηρίου
Βιντεοσκόπηση Μυστηρίου
Καλλιτεχνική Φωτογράφιση Μωρού
Οικογενειακή φωτογράφιση πριν και μετά το μυστήριο
1 Ψηφιακό Άλμπουμ 40x60 & 1 20x40 (20 Σαλόνια)
100 Φωτογραφίες 13x18
5 Φωτογραφίες 20x30
1 Usb Stick
(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Απόκτησε το
Βάπτιση Medium
450€
Παροχές πακέτου:
Φωτογράφιση Μυστηρίου
Βιντεοσκόπηση Μυστηρίου
Καλλιτεχνική Φωτογράφιση Μωρού
Οικογενειακή φωτογράφιση πριν και μετά το μυστήριο
1 Ψηφιακό Άλμπουμ 40x60 (20 Σαλόνια)
100 Φωτογραφίες 13x18
5 Φωτογραφίες 20x30
1 Usb Stick
(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Απόκτησε το

Πακέτα γάμου

Γάμος Basic
600€
Παροχές πακέτου:
Φωτογράφιση Μυστηρίου
Βιντεοσκόπηση Μυστηρίου
Καλλιτεχνική φωτογράφιση ζευγαριού μετά το μυστήριο
50 Φωτογραφίες 13x18
4 Αντίγραφα DVD
1 Usb Stick
(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Απόκτησε το
Γάμος Medium
1000€
Παροχές πακέτου:
Φωτογράφιση Μυστηρίου
Βιντεοσκόπηση Μυστηρίου
Φωτογράφιση & Βιντεοσκόπηση Προετοιμασίας Γαμπρού
Φωτογράφιση & Βιντεοσκόπηση Προετοιμασίας Νύφης
Καλλιτεχνική φωτογράφιση ζευγαριού μετά το μυστήριο
1 Ψηφιακό Άλμπουμ 40x60 (20 Σαλόνια)
100 Φωτογραφίες 13x18
5 Φωτογραφίες 20x30
1 Usb Stick
(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Απόκτησε το
Γάμος Gold
1300€
Παροχές πακέτου:
Φωτογράφιση Μυστηρίου
Βιντεοσκόπηση Μυστηρίου
Φωτογράφιση & Βιντεοσκόπηση Προετοιμασίας Γαμπρού
Φωτογράφιση & Βιντεοσκόπηση Προετοιμασίας Νύφης
Καλλιτεχνική Φωτογράφιση Next day
1 Ψηφιακό Άλμπουμ 40x60 & 3 40x40 (20 Σαλόνια)
100 Φωτογραφίες 13x18
5 Φωτογραφίες 20x30
1 Usb Stick
(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Απόκτησε το
Γάμος Premium
1600€
Παροχές πακέτου:
Φωτογράφιση Μυστηρίου
Βιντεοσκόπηση Μυστηρίου
Φωτογράφιση & Βιντεοσκόπηση Προετοιμασίας Γαμπρού
Φωτογράφιση & Βιντεοσκόπηση Προετοιμασίας Νύφης
Αεροβιντεοσκόπηση Μυστηρίου
Καλλιτεχνική Φωτογράφιση Next day
1 Ψηφιακό Άλμπουμ 40x60 & 3 40x40 (20 Σαλόνια)
100 Φωτογραφίες 13x18 + Κουτί Ξύλινο (Μεγάλο)
5 Φωτογραφίες 20x30
1 Καμβά 40x60
1 Usb Stick
(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Απόκτησε το
Γάμος Ultimate
2600€
Παροχές πακέτου:
ΦωΦωτογράφιση Μυστηρίου με 2 Φωτογράφους
Βιντεοσκόπηση Μυστηρίου με 2 Βιντεολήπτες
Φωτογράφιση & Βιντεοσκόπηση Προετοιμασίας Γαμπρού
Φωτογράφιση & Βιντεοσκόπηση Προετοιμασίας Νύφης
Αεροβιντεοσκόπηση Μυστηρίου
Καλλιτεχνική Φωτογράφιση Next day
Φωτογράφιση & Βιντεοσκόπηση Pre wedding
Next day short movie clip
1 Ψηφιακό Άλμπουμ 40x60 & 3 40x40 (20 Σαλόνια)
100 Φωτογραφίες 13x18 + Κουτί Ξύλινο (Μεγάλο)
5 Φωτογραφίες 20x30
1 Καμβά 40x60
1 Acrylic Block
1 Wishbook
1 Usb Stick
(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Απόκτησε το